Klubberne i Frederikssund

Klub Mix

Indretning

Vi fokuserer på at rammerne skal være pæne og indbydende. Det er vores teori at hvis klubben er pæn vil børnene behandle klubbens ting bedre og selvfølgelig også nyde at være i vores lokaler. Det betyder at vi ikke bruger så mange resurser til aktiviteter ud af huset, men i stedet prøver at holde en høj standard inden for husets vægge.

Leg

Det er vigtigt at lege. I klub Mix arbejder vi målrettet på at skabe rammer og muligheder for at lege. Dette sker dels igennem aktiviteter, men også via husets indretning. Via bevidst pædagogiskarbejde gør vi leg legalt i klubben. Vi har legetøj, dukker, udklædningstøj m.m.

Lidt skøre

Vi vil gerne kendes for at være lidt anderledes, derfor laver vi aktiviteter som nogle gange kan virke lidt skøre, men børnene syntes det er sjovt. Det giver en arbejdsglæde hos de ansatte som er vigtig for den positive ånd i huset. Eksempler på skøre indfald kan være; kylling curling, stand-up, luft-guitar konkurrence, crazy-week, elefant fodbold, rundt om bordet banko og meget mere.

Medbestemmelse

Vi fokuserer meget på medbestemmelse i klubben, det betyder at vores børn ofte er med til at bestemme hvad vi f.eks. skal lave i køkkenet, og ved aktivteter til klassearrangementer. Vi har en idetavle, hvor børnene kan komme med ideer som så bliver delt ud til de voksne, og de undersøger sammen med barnet, om det er noget der kan lade sig gøre. Vi mener det at give børnene mere indflydelse, styrker deres deltagelse og tilhørsforhold til klubben.

Pigeklub

Vi har i mange år haft pigeklub i klubben, det er et lille fristed kun for piger, der er altid knyttet voksne til denne del af klubben. Og det er især her der bliver snakket "pigesnak", alt fra mobning og kærester til mode og kæledyr. Der altid noget kreativt som pigerne kan hygge med, bl.a. smykker, syning og div. slags maling. Vi startede denne pigeklub fordi vi så en del piger der meldte sig ud af klubben, og årsagen til dette var ofte at de manglede et sted uden de vilde drenge.

Støttebørn

Vi har en gruppe støttebørn på ca. 10 stk. hvor der er tilknyttet støttepædagoger. Dette har vi stor glæde af i klubben, det er sundt for de børn der har specielle behov, at de kan omgås og få relationer til andre børn, endvidere er det vigtigt at børn lærer at tage hensyn til andre børn med specielle behov.