Klubberne i Frederikssund

Frederikssund Ungdomsklub

Ungdomsklubben er for 7. klasse til og med 17 år, klubben ligger i forlængelse af Marienlystskolen på Odinsvej 4G i Frederikssund.

Ungdomsklubben er en del af Fritidsklubberne og er bygget op omkring samme pædagogiske principper og med samme ledelse.

I ungdomsklubben finder du bl.a. lækre lokaler som biograf, pigerum, stort computerrum og fællesrum med forskellige aktivitetsmuligheder. Vi gør meget ud af, at alt er pænt og ordenligt, det smitter af på de unges behandling af klubben.

Ungdomsklubben har et attraktivt terrassemiljø samt en multi-boldbane.

Ungdomsklubben er for unge i Frederikssund kommune og er gratis. Vi ser dog gerne, at alle brugere af Ungdomsklubben melder sig ind. Går man i 7. klasse er det muligt, at bruge både fritidsklubberne og ungdomsklubben.

Dagligt er der 3 faste pædagoger i ungdomsklubben og 4 pædagoger fra fritidsklubberne tilknyttet aftenklubben fordelt på 3 aftner om uge.

Ungdomsklubben har fuld brugerbetaling på ture og arrangementer. Al betaling i klubben foregår med Mobilepay, da klubben er en kontantløs institution.

Ønsker man mere information om Ungdomsklubben og kommende aktiviteter? Kan man følge klubben og aftenklub programmet på Facebook: Frederikssund Ungdomsklub.